Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις σε PRINCE2®


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ από την AXELOS για PRINCE2®

       


Το 2014 η 12PM (ITEC) πιστοποιήθηκε ως PRINCE2® και ITIL Authorized Training Organization (ATO).
Το 2015 η 12PM (ITEC) πιστοποιήθηκε ως PRINCE2® AGILE Authorized Training Organization (ATO).

PRINCE2® 2017 FOUNDATION WORKSHOP (3 days)

 • Αυτό το workshop διάρκειας 24 ωρών καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης PRINCE2® FOUNDATION
 • Βασίζεται στο PRINCE2® Manual της Axelos
 • Χρησιμοποιεί το προτεινόμενο υλικο προετοιμασίας της AXELOS για την πιστοποίηση PRINCE2® FOUNDATION
 • Περιλαμβάνει την εξέταση PRINCE2® FOUNDATION
 • More info...

PRINCE2® 2017 PRACTITIONER WORKSHOP (2 days)

 • Αυτό το workshop διάρκειας 16 ωρών καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης PRINCE2® PRACTITIONER
 • Βασίζεται στο PRINCE2® Manual της Axelos
 • Απαιτεί παρακολούθηση του PRINCE2® FOUNDATION WORKSHOP
 • Χρησιμοποιεί το προτεινόμενο υλικο προετοιμασίας της AXELOS για την πιστοποίηση PRINCE2® PRACTITIONER
 • Περιλαμβάνει την εξέταση PRINCE2® Practitioner
 • More info...

PRINCE2® 2017 AGILE FOUNDATION and PRINCE2® 2017 AGILE PRACTITIONER WORKSHOP (3 days)

 • Αυτό το workshop διάρκειας 24 ωρών καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης PRINCE2® AGILE FOUNDATION and PRINCE2® AGILE PRACTITIONER
 • Βασίζεται στο PRINCE2® Manual της Axelos και το PRINCE2® AGILE
 • Απαιτεί παρακολούθηση του PRINCE2® FOUNDATION WORKSHOP
 • Απαιτεί πιστοποίηση κατά PRINCE2® PRACTITIONER
 • Χρησιμοποιεί το προτεινόμενο υλικο προετοιμασίας της AXELOS για την πιστοποίηση PRINCE2® AGILE PRACTITIONER
 • More info...


Τα παραπάνω workshops προγραμματίζονται σαν ανοικτά σεμινάρια (ημερομηνίες εδώ) ή
μπορούν να γίνουν custom στον χώρο της εταιρείας.