Επαγγελματικές Πιστοποιήσεις σε PRINCE2


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ από την AXELOS για PRINCE2

       
Το 2014 η 12PM (ITEC) πιστοποιήθηκε ως PRINCE2 και ITIL Authorized Training Organization (ATO).
Το 2015 η 12PM (ITEC) πιστοποιήθηκε ως PRINCE2 AGILE Authorized Training Organization (ATO).

 

PRINCE2 2017 FOUNDATION WORKSHOP (3 days)

 • Αυτό το workshop διάρκειας 24 ωρών καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης PRINCE2 FOUNDATION
 • Βασίζεται στο PRINCE2 Manual της Axelos
 • Χρησιμοποιεί το προτεινόμενο υλικο προετοιμασίας της AXELOS για την πιστοποίηση PRINCE2 FOUNDATION
 • More info...

 

PRINCE2 2017 PRACTITIONER WORKSHOP (2 days)

 • Αυτό το workshop διάρκειας 16 ωρών καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης PRINCE2 PRACTITIONER
 • Βασίζεται στο PRINCE2 Manual της Axelos
 • Απαιτεί παρακολούθηση του PRINCE2 FOUNDATION WORKSHOP
 • Χρησιμοποιεί το προτεινόμενο υλικο προετοιμασίας της AXELOS για την πιστοποίηση PRINCE2 PRACTITIONER
 • More info...

 

PRINCE2 2017 AGILE FOUNDATION and PRINCE2 2017 AGILE PRACTITIONER WORKSHOP (3 days)

 • Αυτό το workshop διάρκειας 24 ωρών καλύπτει τις απαιτήσεις της πιστοποίησης PRINCE2 AGILE FOUNDATION and PRINCE2 AGILE PRACTITIONER
 • Βασίζεται στο PRINCE2 Manual της Axelos και το PRINCE2 AGILE
 • Απαιτεί παρακολούθηση του PRINCE2 FOUNDATION WORKSHOP
 • Απαιτεί πιστοποίηση κατά PRINCE2 PRACTITIONER
 • Χρησιμοποιεί το προτεινόμενο υλικο προετοιμασίας της AXELOS για την πιστοποίηση PRINCE2 AGILE PRACTITIONER
 • More info...Τα παραπάνω workshops προγραμματίζονται σαν ανοικτά σεμινάρια (ημερομηνίες εδώ) ή
μπορούν να γίνουν custom στον χώρο της εταιρείας.