Εύρεση/επιλογή Project Manager και μελών ομάδας έργου


Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση


"Όταν τα έργα αποτυνχάνουν, η τεχνολογία ΔΕΝ είναι ο κύριος λόγος".
Jim Johnson, President and CEO of Standish Group

Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν την σημαντική διαφορά στην υλοποίηση των έργων.

Επιλέγοντας επομένως τους κατάληλους ανθρώπους σαν μέλη της ομάδας έργου και τον Project Manager ως ηγέτη της ομάδας, είναι το πιο σημαντικό όλων.

Η επιλογή ανθρώπων που στελεχώνουν έργα περιλαμβάνει:
  • Έρευνα αγοράς
  • Προσδιορισμός του profile του υποψηφίου
  • Καθορισμός των απαιτούμενων hard skills
  • Επιλογή των επιθυμητών soft skills
  • Τυποποίηση υποβολής βιογραφικού με χρήση του WEB 2.0
  • Αρχική αξιολόγηση για επιλογή short list
  • Συνεντεύξεις με τους υποψηφίους
  • Test αξιολόγησης
  • Πρόταση ή επιλογή ατόμων