ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ


Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από το 2010, προσφέρουμε εγγύηση εκπαίδευσης και εγγύηση πιστοποίησης.

Ειδικότερα προσφέρεται:

1 Εγγύηση
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ
τιμής!
  
Δίδεται εγγύηση χαμηλότερης τιμής εκπαίδευσης με βάση τον κλασσικό μαθηματικό τύπο αξιολόγησης (70% βαρύτητα δίδεται στην τεχνική αξιολόγηση και 30% βαρύτητα δίδεται στην οικονομική αξιολόγηση).

Εάν η εταιρεία σας έχει χαμηλότερη τιμή με βάση αυτόν τον προαναφερθέντα μαθηματικό τύπο αξιολόγησης, τότε η τελική χρέωση θα είναι η χαμηλότερη τιμή που ήδη έχετε!!!
2 Εγγύηση
επιστροφής
χρημάτων!
Εάν το επιθυμεί το καταρτιζόμενος και το δηλώσει μέχρι και το 50% της διάρκειας της πρώτης ημέρας εκπαίδευσης, δεν υπάρχει καμία απολύτως χρέωση. Στην περίπτωση αυτή ο καταρτιζόμενος θα πρέπει να επιστρέψει άθικτο το εκπαιδευτικό υλικό. Εάν έχει κάνει χρήση του εκπαιδευτικού υλικού, θα υπάρχει χρέωση.
3 Δωρεάν
επαναπαρακολούθηση
του ιδίου σεμιναρίου!
Ο κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει δωρεάν για 2η φορά το ίδιο σεμινάριο εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί εντός ενός έτους από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου σεμιναρίου, το σεμινάριο έχει προγραμματισθεί εκ' νέου, ΔΕΝ έχει αλλάξει το υλικό του σεμιναρίου, ΔΕΝ έχει αλλάξει η πιστοποίηση και  υπάρχουν κενές θέσεις (δεν καλύπτεται το κόστος του φαγητού). Η δωρεάν επαναπαρακολούθηση δεν ισχύει για όσους έχουν περάσει με επιτυχία την αντίστοιχη επαγγελματική εξέταση.
4 Εγγύηση έγκρισης της αίτησης
Βοηθούμε στην προετοιμασία και την έγκριση της αίτησης στον αντίστοιχο εξεταστικό φορέα.
5 Εγγύηση επιτυχίας
στην αντίστοιχη επαγγελματική πιστοποίηση!

Εφόσον ο καταρτιζόμενος είναι μέλος του αντίστοιχου φορέα πιστοποίησης, έχει παρακολουθήσει το αντίστοιχο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που οδηγεί στην πιστοίπηση, έχει προμηθευθεί όλο το προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό (συμπεριλαμβανομένου του S/W εξομείωσης της εξέτασης), υποβάλλει αίτηση εντός έτους και ακολουθήσει το πρόγραμμα μελέτης που θα του δοθεί,
μπορεί να πιστοποιηθεί κατά PMP!!!

Στην περίπτωση αποτυχίας στην αντίστοιχη εξέταση PMP τρείς (3) φορές  στη διάρκεια του eligibility period (ONE YEAR) από το τέλος της εκπαίδευσης, επιστρέφονται ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ της εκπαίδευσης!
6 Δωρεάν
Παρακολούθηση του PMP-PREP!
Εάν κάποιος έχει παρακολουθήσει το PMP-PREP σε άλλo Φορέα στην Ελλάδα και δεν νιώθει έτοιμος για την πιστοποίηση, μπορεί να ξαναπαρακολουθήσει το PMP-PREP ΔΩΡΕΑΝ (απαιτείται πιστοποιητικό παρακολούθησης και τιμολόγιο).

Ο συμμετέχων για να παρακολουθήσει θα πρέπει να προμηθευτεί όλο το υλικό που χρησιμοποιείται στο PMP-EXAM Prep exam (5 βιβλία και το PMP FASTrack Software). Αυτή η προσφορά δεν καλύπτει το κόστος
του φαγητού. Όλο το υλικό του PMP-PREP workshop είναι εδώ...

Η μόνη υποχρέωση που έχει ο συμμετέχων είναι να αναφέρει στους άλλους συμμετέχοντες στην διάρκεια της εκπαίδευσης για πιο λόγο παρακολουθεί πάλι το workshop.
7 Πρόσβαση στο
τηλέφωνο του
εισηγητή!
Ο κάθε καταρτιζόμενος μπορεί να επικοινωνεί με τον εισηγητή σε τηλέφωνο επικοινωνίας που θα του δοθεί (για λογική χρήση) για απορίες σχετικές με την εκπαίδευση και την πιστοποίηση).

Όλα τα workshops πλέον γίνονται και με synchronous e-LEARNING. Η  ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ παρακολούθηση γίνεται με την πλατφόρμα Cisco WEBEX που απαιτεί ο συμμετέχων να έχει Η/Υ ή tablet PC,  ADSL πρόσβαση στο Internet, ακουστικά και μικρόφωνο (http://www.webex.com).


Οι συμμετέχοντες παρακολουθούν διαδραστικά την εκπαίδευση και τον εισηγητή από το Internet και έχουν πλήρη πρόσβαση στις διαφάνειες (slides), σημειώσεις, case studies, παραδείγματα και role playing (test your browser here...)