Συγγραφή Βιβλίων

ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ / ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΙΩΤΗΣ:

Συγγραφή βιβλίου 310 σελίδων με τίτλο:

"ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ"
Τίτλος βιβλίου:

"Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργων"

Θεοφάνης Γιώτης
Συγγραφέας βιβλίου:
Θεοφάνης Γιώτης
Πρόεδρος και CEO 12PM Consulting / ITEC-Consulting
Εκδόσεις 12PM Consulting
http://www.12pm.gr/
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΙΩΤΗΣ:

Συγγραφή κεφαλαίου 9 (48 σελίδες) στο βιβλίο:

"ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ"
Τίτλος κεφαλαίου 9:

"Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Διοίκηση Έργων"

Θεοφάνης Γιώτης
Συγγραφέας βιβλίου:
Γεώργιος Ν. Φώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ISBN: 960-446-026-9
Εκδόσεις ΓΚΟΒΟΣΤΗ
http://www.govostis.gr/
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΙΩΤΗΣ:

Συγγραφή βιβλίου 310 σελίδων με τίτλο:

"ADVANCED PROJECT MANAGEMENT"
Τίτλος βιβλίου:

"Advanced Project Management"

Θεοφάνης Γιώτης
Συγγραφέας βιβλίου:
Θεοφάνης Γιώτης
Πρόεδρος και CEO 12PM Consulting / ITEC-Consulting
Εκδόσεις 12PM Consulting
http://www.12pm.gr/
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΙΩΤΗΣ:

Συγγραφή κεφαλαίου 18 (50 σελίδες) στο βιβλίο:

"ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ"
Τίτλος κεφαλαίου 18:

"Συνεργατικό Διαδύκτιο και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ"

Θεοφάνης Γιώτης
Επιστημονική Επιμέλεια βιβλίου:
Ιωάννης Αποστολάκης
ISBN : 978-960-02-2565-5
Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΙΩΤΗΣ:

Ενθάρυνση της Επιχειρηματικότητας Καινοτόμων Εφαρμογών: Project Management"

"ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Συλλογή Επιστημονικών Κειμένων"
Τίτλος άρθρου (13η εισήγηση):

"ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Θεοφάνης Γιώτης
Επιστημονική Επιμέλεια έκδοσης:
Αναστάσιος Τσάμης
Καθηγητής στο Πάντειον Πανεπιστήμιο
ISBN: 978-960-85708-6-3
Εκδόσεις ΕΛΚΕ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

(download here...)
ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΠΑΠΑΖΗΣΗ