Η ιστορία της 12PM"Η Ιστορία θα είναι καλή μαζί μου γιατί σκοπεύω να την γράψω"!   WINSTON CHURCHILL


H 12PM CONSULTING (12pm.biz) λειτουργεί σαν concept "ONE SHOP STOP" και με σκοπό να καλύψει όλα τα θέματα πάνω σε  Project, Program και Portfolio Management.

Αυτή η ιδέα είχε ξεκινήσει τον Μάιο του 2005 στο Edinburg, Scotland, κατά την διάρκεια του PMI EMEA Global Congress 2005, όπου μια ομάδα πρωτοπόρων ηγετών παγκοσμίως σε θέματα Project, Program και Portfolio Management, έθεσαν στο τραπέζι για συζήτηση την κάτωθι ιδέα:

  • Δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου συνεργαζόμενων εταιρειών σε θέματα Διοίκησης Έργων (Project Management)!

Η ιδέα ήταν εξαιρετικά απλή και μεγαλειώδης! Οι experts σε θέματα Διοίκησης Έργων είναι δυσεύρετοι παγκοσμίως. Επομένως η συνεργασία μεταξύ εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και σε διαφορετικές χώρες, με την ανταλλαγή ειδικών (experts), είναι επιβαλλόμενη!!!