Οι αξίες μας στην 12PM Consulting«Σε ότι αφορά τον τρόπο, πήγαινε με το ρεύμα. Σε ότι αφορά στις αρχές, μείνε ακίνητος σαν βράχος!»   THOMAS JEFFERSON, 1743-1826
«We are what we repeatedly do. Excellence then, is not an act, but a habit»!   ARISTOTLE, 384-322 BC

«Be flexible on everything except your values»!   THEOFANIS GIOTIS


Πάθος (Passion)

  • Στην 12PM CONSULTING (12pm.biz) έχουμε πάθος για ότι κάνουμε επειδή αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Είμαστε περήφανοι να συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας του οποίους βοηθάμε να πετύχουν τα επιχειρησιακά τους αποτελέσματα. 

Υπηρεσίες (Services)

  • Στην 12PM CONSULTING (12pm.biz) παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στους πελάτες μας. Η πελατο-κεντρική μας  προσέγγιση θέτει τους πελάτες μας στο κέντρο της προσοχής μας με απώτερο σκοπό να καταλάβουμε καλύτερα τις ανάγκες τους ώστε να παραδώσουμε on-specs, on-time και on-budget την καλύτερη δυνατή λύση (solution) για το περιβάλλον τους. 

Ποιότητα (Quality)

  • Στην 12PM CONSULTING (12pm.biz) παρέχουμε υπηρεσίες προσπαθώντας να φτάσουμε την τελειότητα. Δεν είναι απλό. Είναι όμως εφικτό. Ο λόγος είναι απλός: "Η διαφορά μεταξύ Επιτυχίας και Αποτυχίας, είναι η διαφορά με το κάνω κάτι Καλά και κάνω κάτι Τέλεια"!

    Το πάθος για την δουλειά μας, μας οδηγεί στην συνεχή επικοινωνία με τους πελάτες μας ώστε να φτάσουμε στα υψηλότερα ποιοτικά επίπεδα παροχής υπηρεσιών.

Αξίες (Values)

  • 12PM CONSULTING (12pm.biz): Αξία, Αξία, Αξία!
    Καμία παροχή υπηρεσίας /υλοποίηση έργου δεν έχει έννοια εάν δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία για τον λήπτη της υπηρεσίας / έργου. Βασιζόμενοι σ' αυτή την βασική αρχή (foundation principle), το ενδιαφέρον μας εστιάζεται στην να επιβεβαιώσουμε ότι η υπηρεσία ανταποκρίνεται πλήρως στις προδιαγραφές των πελατών μας (customer spcifications).

Ευελιξία (Flexibility)

  • Στην 12PM CONSULTING (12pm.biz) παρέχουμε υπηρεσίες και υλοποιούμε Projects δουλεύοντας με ευελιξία. Πάντοτε προσαρμοζόμαστε στις εκάστοτε απαιτήσεις των πελατών μας επειδή ο κάθε μας πελάτης είναι μοναδικός.