Άλλες εκπαιδεύσεις σε Project Management

PROJECT MANAGEMENT OFFICE WORKSHOP (PMO) (2 days)

  • Αυτό το workshop διάρκειας 16 ωρών εξηγεί τις λειτουργίες του Project Management Office
  • More info...

 

PROJECT HUMAN RESOURCES MANAGEMENT WORKSHOP (PM-HR) (1 day)

  • Αυτό το workshop διάρκειας 8 ωρών καλύπτει το Human  Resources Management ενός έργου
  • More info...

 

PROJECT COMMUNICATIONS MANAGEMENT WORKSHOP (PM-COMM) (1 day)

  • Αυτό το workshop διάρκειας 8 ωρών καλύπτει το Project Communication Management ενός έργου
  • More info...


PROJECT QUALITY MANAGEMENT WORKSHOP (PMI-RMP) (1 day)

  • Αυτό το workshop διάρκειας 8 ωρών καλύπτει το Project Quality Management ενός έργου
  • More info...

Τα παραπάνω workshops προγραμματίζονται σαν ανοικτά σεμινάρια (ημερομηνίες εδώ) ή
μπορούν να γίνουν custom στον χώρο της εταιρείας.