Τρέχον πρόγραμμα: ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ σε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ Ε
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ σε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ:

1) ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
2) ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗ του ιδίου WORKSHOP εντός ΕΤΟΥΣ 
3) ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ με ΤΕΧΝΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
4) ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ της ΑΙΤΗΣΗΣ
5) ΠΡΟΣΒΑΣΗ στο ΚΙΝΗΤΟ του ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Οι εκπαιδεύσεις γινόταν και συνεχίζουν να γίνονται με την πλατφόρμα WEBEX που
την χρησιμοποιούμε από το 2008. Το WEBEX επιτρέπει την εξ' αποστάσεως
παρακολούθηση ΟΛΩΝ των workshops που διοργανώνουμε!!!
 

https://12pm.webex.com


Σχετικά με το ΚΟΣΤΟΣ, μετά την έρευνα αγοράς που θα κάνετε,
 
επικοινωνήστε μαζί μας. Για 25 χρόνια εκπλήσουμε ευχάριστα!!!
 


>>>  Τελευταία ενημέρωση 6 Ιουνίου 2020 <<<
 

ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

Ώρες

Ημερομηνίες  |  [2020+06+06]

Πρωί ή Απόγ.

Από - Έως

ITIL Foundation Version 4, Ιούνιος - Ιούλιος
(6 απογεύματα)

24

24 Ιουνίου 2020 και
1, 8, 13, 15 και 17 Ιουλίου 2020

6 απογεύματα

18:00-22:00

PMP Exam Preparation ΙΟΥΛ. 2020 (PMBOK6)
(4 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΑ και 4 ΣΑΒΒΑΤΑ)

48

4 Απογεύματα και 4 Σάββατα
27/6, 3+4/7, 10+11/7, 17+18/7, 20/7

4 απογέυματα
4 Σάββατα

18:00-22:00
8:00-16:00

PRINCE2 Foundation 2017

24

2, 9, 14, 16, 21 και 23 Ιουλίου 2020

6 απογεύματα

18:00-22:00

Microsoft Project 2010, 2013, 2016, 2019

16

28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου 2020

2 ημέρες πρωί

9:00-17:00

AGILE και SCRUM Workshop for PMI-ACP

32

20 και 27 Μαΐου 2020
10, 13, 18, 23, 25 και 30 Ιουνίου 2020

1 Σάββατο
7 απογεύματα

13:00-17:00
18:00-22:00

Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργων και
Microsoft Project 2013, 2016,2019

16

28 Ιουνίου και 5 Ιουλίου 2020

2 ημέρες πρωί

8:00-16:00

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ώρες

Ημερομηνίες

Πρωί ή Απόγ.

Από - Έως

PMP Exam Preparation | ΣΕΠΤ. 2020 (PMBOK6)
(4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ απόγευμα και 4 ΣΑΒΒΑΤΑ)

48

4 Απογεύματα και 4 Σάββατα
4+5,  11+12,  18+19  και  25+26 Σεπτ.

4 απογέυματα
4 Σάββατα

18:00-22:00
9:00-17:00

BUSINESS ANALYSIS Fundamentals | ΣΕΠΤ.

24

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020

6 απογεύματα

18:00-22:00

MASTER CERTIFICATE in BUSINESS ANALYSIS
for Business Analysis Certification | ΣΕΠΤ.

48

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020
PMI-PBA ή ECBA ή CCBA ή CBAP  

12 απογεύματα

18:00-22:00

MASTER CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT (PMBOK6)
και PMP Exam Preparation | ΣΕΠΤ. 2020

75

15 Απογεύματα
Έναρξη Πέμπτη 17 Σεπτ.
, 18:00
WEBEX κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ βράδυ

15 Απόγευματα

18:00-22:00

PMP Exam Preparation | ΟΚΤ. 2020 (PMBOK6)
(4 ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ απόγευμα και 4 ΣΑΒΒΑΤΑ)

48

4 Απογεύματα και 4 Σάββατα
2+3,  9+10,  16+17  και  23+24 Οκτ.

4 απογέυματα
4 Σάββατα

18:00-22:00
9:00-17:00

NOT PLANNED

Ώρες

Ημερομηνίες

Πρωί ή Απόγ.

Από - Έως

SCRUM Workshop

16

Open, Custom on site ή WEBEX .

4 απογεύματα

18:00-22:00

PRINCE2 Practitioner 2017

16

Open, Custom on site ή WEBEX .

2 ημέρες πρωί ή
4 απογεύματα

9:00-17:00
18:00-22:00

PRINCE2 Agile Foundation

24

Open, Custom on site ή WEBEX .

3 ημέρες πρωί ή
6 απογεύματα

9:00-17:00
18:00-22:00

ISTQB Foundation

24

Open, Custom on site ή WEBEX.

3 ημέρες πρωί ή
6 απογεύματα

9:00-17:00
18:00-22:00

TOGAF Foundation

24

Open, Custom on site ή WEBEX .

3 ημέρες πρωί ή
6 απογευματα

9:00-17:00
18:00-22:00

Lean Six Sigma Certification
(Yellow, Green, Black)

 

Open, Custom on site ή WEBEX.

Πρωινό τμήμα ή
Απογευματινό

9:00-17:00
18:00-22:00

 

 

 

 
PMP and CAPM Exam Preparation  
 
Open, Custom on site ή WEBEX!!!

PMP EXAM PREPARATION workshop: Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης PMP (48 ώρες). Εγγύηση πιστοποίηση ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!!! 

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ή ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ
τμήμα 48 ώρες,
6 ημέρες

ITIL 4 Foundation (24 ώρες)

Open, Custom on site ή WEBEX!!!
ITILv4 Foundation workshop: Προετοιμασία και εξετάσεις ITIL Foundation (24 ώρες). Γίνεται και custom στο χώρο του πελάτη. (πληροφορίες εδώ...)

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα 24 ώρες,
3 πρωϊνά 9:00-17:00 ή
6 απογεύματα, 18:00-22:00:

PRINCE2 2017 Foundation (24 ώρες)

Open, Custom on site ή WEBEX!!!

PRINCE2 FOUNDATION workshop: Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Foundation (24 ώρες)

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα 24 ώρες,
3 πρωϊνά 9:00-17:00 ή
6 απογεύματα, 18:00-22:00:


PMP and CAPM Exam Preparation

75 ώρες με το πρόγραμμα

MASTER CERTIFICATE in

PPROJECT MANAGEMENT
 
  

Open, Custom on site ή WEBEX!!!
MASTER CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT workshop with PMP Exam Preparation: Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης PMP (75 ώρες). (πληροφορίες εδώ...)

Εγγύηση πιστοποίηση ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!!!ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα
75 ώρες,
8
πρωϊνά 9:00-17:00 ή
15 απογεύματα, 18:00-22:00:

- 75 ώρες διάρκεια σε 15 εβδομάδες
- 15 ώρες WEBEX TELECONFERENCE κάθε Κυριακή βράδυ


MASTER CERTIFICATE in BUSINESS

ANALYSIS for BA CERTIFICATION

 
  

Open, Custom on site ή WEBEX!!!

MASTER CERTIFICATE in BUSINESS ANALYSIS workshop που καλύπτει τα BUSINESS ANALYSIS FUNDAMENTALS και τις πιστοποίησεις CCBA, CBAP ή PMI-PBA:

12 απογεύματα σε 3 μήνες, 4 ώρες την βδομάδα, 48 ώρες, πλήρης κύκλος για BUSINESS ANALYSIS, 48 PDUs.

Οδηγεί στις πιστοποιήσεις
PMI-PBA® του PMI, ECBA, CCBA, CBAP του IIBA.
(πληροφορίες εδώ...)
 

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα 24 ώρες,
6 πρωϊνά 9:00-17:00 ή
12 απογεύματα, 18:00-22:00:


 
BUSINESS ANALYSIS Fundamendals

(24 ώρες)

Open, Custom on site ή WEBEX!!!
BUSINESS ANALYSIS Fundamentals workshop:
24 ώρες, 24 PDUs (NEW)

Αυτό το workshop απαιτείται για όσους συνέχισουν στις παρακάτω πιστοποιήσεις: PMI-PBA® του PMI, ECBA, CCBA, CBAP του IIBA 
(πληροφορίες εδώ...)

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα 24 ώρες,
3 πρωϊνά 9:00-17:00 ή
6 απογεύματα, 18:00-22:00:

SCRUM Workshop (16 ώρες)
SCRUM workshop: Προετοιμασία για τις κάτωθι πιστοποιήσεις SCRUM MASTER.
 
1) SCRUM.org
2) ScrumStudy και
3) Scrum International Institute

Open, Custom on site ή WEBEX!!!

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα 16 ώρες,
2 πρωϊνά 9:00-17:00 ή
4 απογεύματα, 18:00-22:00:

 

SCRUM και AGILE (24 ώρες)  


Open, Custom on site ή WEBEX!!!

AGILE and SCRUM workshop: Προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις Agile PMI-ACP and SCRUM MASTER. 

Καλύπτει τις ανάγκες για τις κάτωθι 4 πιστοποιήσεις
1) PMI Agile Certified Professional (PMI-ACP)
2) SCRUM.org
3) ScrumStudy και
4) Scrum International Institute
 

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα 24 ώρες,
3 πρωϊνά 9:00-17:00 ή
6 απογεύματα, 18:00-22:00:

 

MICROSOFT PROJECT (16 ώρες)


Open, Custom on site ή WEBEX!!!

Microsoft Project 2010 ή
Microsoft Project
2013 ή
Microsoft Project
2016 ή
Microsoft Project 201
9

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα 16 ώρες,
2
πρωϊνά 9:00-17:00 ή
4 απογεύματα, 18:00-22:00:

PRIINCE2 Foundation (24 ώρες)

Open, Custom on site ή WEBEX!!!

PRINCE2 PRACTITIONER workshop:Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης 

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα 16 ώρες,
2
πρωϊνά 9:00-17:00 ή
4 απογεύματα, 18:00-22:00:

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Έργων

και MICROSOFT PROJECT (16 ώρες)
Βασικές Αρχές Διοίκησης Έργων και Microsoft Project workshop (16 ώρες = 4 ώρες θεωρία, 12 ώρες πρακτική).

Παρατήρηση: oι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους τον Η/Υ τους με εγκατεστημένο το MS Project 2013/2016, download trial version here), 16 PDUs [PM-BASICS] (πληροφορίες εδώ...)

Open, Custom on site ή WEBEX!!!

Microsoft Project 2010 ή
Microsoft Project 2013 ή
Microsoft Project
2016 ή
Microsoft Project 201
9

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα 16 ώρες,
2
πρωϊνά 9:00-17:00 ή
4 απογεύματα, 18:00-22:00:

PRINCE2 Agile (24 ώρες)

Open, Custom on site ή WEBEX!!!

PRINCE2 AGILE workshop: Προετοιμασία και εξετάσεις πιστοποίησης PRINCE2 Agile Practitioner (24 ώρες), 3 οκτάωρα ή 6 τετράωρα, οδηγεί στην πιστοποίηση PRINCE2 AGILE, 24 PDUs
(πληροφορίες εδώ...)
 

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα 24 ώρες,
3 πρωϊνά 9:00-17:00 ή
6 απογεύματα, 18:00-22:00:

REQUIREMENTS MANAGEMENT

(8  ώρες)
COLLECT/ELICIT REQUIREMENTS workshop: COLLECT (ELICIT) and COMMUNICATE REQUIREMENTS workshop, 8 ώρες, 8 PDUs [REQUIREMENTS] (NEW)
(πληροφορίες εδώ...) 

Open, Custom on site ή WEBEX!!!

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα 8 ώρες,
1 πρωϊνό 9:00-17:00 ή
2 απογεύματα, 18:00-22:00:

ISTQB (24 ώρες)
ISTQB Certified Tester Foundation workshop:
Προετοιμασία για την πιστοποίηση ISTQB Certified Tester Foundation (24 ώρες)
 
Open, Custom on site ή WEBEX!!!

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα 24 ώρες,
3 πρωϊνά 9:00-17:00 ή
6 απογεύματα, 18:00-22:00:

TOGAF (24 ώρες)
TOGAF Foundation (Part 1):
Προετοιμασία για την πιστοποίηση TOGAF Foundation (part 1)
 
Open, Custom on site ή WEBEX!!!

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα 24 ώρες,
3 πρωϊνά 9:00-17:00 ή
6 απογεύματα, 18:00-22:00:

PMO (8 ώρες)
Project Management Office (PMO), 8 ώρες/PDUs (πληροφορίες εδώ...)

Open, Custom on site ή WEBEX!!!

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα 8 ώρες,
1 πρωϊνό 9:00-17:00 ή
2 απογεύματα, 18:00-22:00:

LEAN SIX SIGMA
[LEAN SIX SIGMA workshop] [Lean6Sigma] (NEW)
Κύκλος 120 ωρών σε 17 εβδομάδες για:
- YELLOW Belt (24 ώρες)
- GREEN Belt (64 ώρες)
- BLACK Belt (120 ώρες)
(πληροφορίες εδώ... ή mail 6sigma@12pm.eu 

Open, Custom on site ή WEBEX!!!

[[LEAN SIX SIGMA workshop] [Lean6Sigma] (NEW)
- YELLOW Belt (24 ώρες)
(πληροφορίες εδώ... ή mail 6sigma@12pm.eu

Open, Custom on site ή WEBEX!!!
[[LEAN SIX SIGMA workshop] [Lean6Sigma] (NEW)
- GREEN Belt (40 ώρες)
(πληροφορίες εδώ... ή mail 6sigma@12pm.eu)

ΑΠΑΙΤΕΙ ο συμμετέχων να έχει ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ το
YELLOW BELT ή να έχει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ κατά YELLOW BELT.

Open, Custom on site ή WEBEX!!!
[[LEAN SIX SIGMA workshop] [Lean6Sigma] (NEW)
- BLACK Belt (56 ώρες)
(πληροφορίες εδώ... ή mail 6sigma@12pm.eu)

ΑΠΑΙΤΕΙ ο συμμετέχων να έχει ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ το GREEN
BELT ή να έχει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ κατά GREEN BELT.

Open, Custom on site ή WEBEX!!!
ISO 215000
Διοίκηση Έργων με το Διεθνές Πρότυπο Διοίκησης Έργων ISO 21500, 8 ώρες
(πληροφορίες εδώ...)

Open, Custom on site ή WEBEX!!!

ΠΡΩΪΝΟ ή ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ τμήμα 8 ώρες,
1 πρωϊνό 9:00-17:00 ή
2 απογεύματα, 18:00-22:00:

PROGRAM MANAGEMENT
[PROGRAM MANAGEMENT LEADING PRACTICES workshop], 3 days, 24 hours, 24 PDUs,
with MICHEL THIRY (in English language)
(for more information click here...)

The FIRST workshop EVER for PROGRAM MANAGEMENT in GREECE. Prepares for PgMP certification!
Open και custom 

Όλα τα ως άνω workshop γίνονται OPEN, CUSTOM στον χώρο της εταιρείας σας και με WEBEX

 

 Τα workshops και οι ημερομηνίες βρίσκονται πιο πάνω σε αυτή τη σελίδα.


3 days, 24 hours |
NEW

PMP EXAM Preparation workshop
448 ώρες


SCRUM Worskhop | 16 ώρες

MASTER CERTIFICATE in PROJECT MANAGEMENT workshop | 75 ώρες

 

[MICROSOFT PROJECT workshop]
16 ώρες

Microsoft Project exam: 74-343 

PMI-ACP AGILE workshop
24
ώρες

 

[LEAN Six Sigma workshop]
 
LSS YELLOW Belt: 40 ώρες
LSS GREEN Belt:  40 ώρες
LSS BLACK Belt:  80 ώρες


ITIL Foundation, 3 days, 24 hours

Certified QUALITY SOFTWARE DEVELOPER (QSD) 24 ώρεςΓια 1η φορά στην ΕΛΛΑΔΑ!!!

PRINCE2 Foundation | 24 ώρες
PRINCE2 Practitioner | 16 ώρες


PRINCE2 AGILE | 24 ώρες

BUSINESS ANALYSIS Workshοp | 48 ώρες

PMI-PBA του PMI 
 


SCRUM/Agile Worskhop | 16 ώρες

Project Management Office (PMO) | 16 ώρες

PROJECT MANAGEMENT
with
ISO 21500 | 8 ώρες

Βασικές ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ και Microsoft Project, 24 ώρες


CBAP Business Analysis
Certification
, 24 ώρες

Καλύπτει τα
4 νέα επίπεδα του IIBA:
ECBA, CCBA, CBAP, CBATL
Δυνατότητα παρακολούθησης
ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
με WebEx

 

 

Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις είναι η κορύφωση της γνώσης για όλους τους επαγγελματίες και βοηθούν σημαντικά τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας των οργανισμών, όσο και στην επαγγελματική καριέρα  των φυσικών προσώπων. Τέτοιες επαγγελματικές πιστοποιήσεις είναι:

 • Project Management από το PMI (CAPM®, PMP®, PgMP®)
 • Agile Project Management (PMI-ACP®)
 • SCRUM framework για ανάπτυξη σύνθετων προϊόντων
 • Business Analysis από το PMI (PMI-PBA®) ή από το ΙΙΒΑ (CBAP, CCBA)
 • Microsoft Project 2010 ή 2013 (Microsoft Project exam 70-178)
 • PRINCE2 Foundation από την AXELOS (PRINCE2 Foundation)
 • PRINCE2 Practitioner από την AXELOS (PRINCE2 Practitioner)
 • IT Operations Management από την AXELOS (ΙTIL)

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Πιστοποίηση ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ χρημάτων!!!


 1. Εγγύηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Εκπαίδευσης σε περίπτωση 3 αποτυχιών στο exam!

 2. Εγγύηση ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ με αξιολόγηση (30% οικονομική αξιολόγηση και 70% τεχνική αξιολόγηση)

 3. ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ του ιδίου Σεμιναρίου/Workshop εντός ενός έτους!

 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ στην Πιστοποίηση PMP® ή CAPM® - Διαφορετικά Επιστρέφονται τα Χρήματα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!

 5. Δωρεάν Παρακολούθηση του PM-BASICS ή PMP-PREP εάν ο Συμμετέχων το έχει παρακολουθήσει προηγουμένως σε άλλo Φορέα στην Ελλάδα (απαιτείται πιστοποιητικό παρακολούθησης και τιμολόγιο)!

 6. Δωρεάν Επικοινωνία με τον Εισηγητή του Σεμιναρίου/Workshop!

 7. Δυνατότητα παρακολούθησης ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ με WEBEX (τα έξοδα αποστολής του εκπαιδευτικού υλικού βαρύνουν τον συμμετέχοντα)
  (για δοκιμή λειτουργίας του WEBEX στον Η/Υ σας click here...)


ΛΙΣΤΑ με όλα τα WORKSHOPS♦ Project Management workshops που ΔΕΝ καταλήγουν σε επαγγελματική πιστοποίηση  ▼
♦ Project Management workshops που καταλήγουν σε επαγγελματική πιστοποίηση του PMI  ▼
♦ Project Management workshops που καταλήγουν σε επαγγελματική πιστοποίηση PRINCE2 από την AXELOS  ▼
♦ ITIL workshop που καταλήσει σε επαγγελματική πιστοποίηση από την AXELOS ▼
♦ AGILE και SCUM workshops που καταλήγουν σε επαγγελματική πιστοποίηση  ▼
♦ Microsoft Project Professional 2007, 2010, 2013 και Microsoft Project Server  ▼
♦ Business Analysis workshops που ΔΕΝ καταλήγουν σε πιστοποίηση  ▼
♦ Business Analysis workshops που καταλήγουν σε επαγγελματική πιστοποίηση κατά IIBA ή PMI  ▼

♦ LEAN SIX SIGMA ▼

BUSINESS and SOFT Skills ▼

ONE2ONE Services ▼

S/W Development QUALITY
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η 12PM Consulting είναι αποκλειστικός partner της RMC PROJECT για ΕΛΛΑΔΑ και ΚΥΠΡΟ

διαθέτοντας κατ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ το παρακάτω υλικό προετοιμασίας
για την ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ PMP που άλλαξε στις 26 Μαρτίου του 2018


Όλα τα ως άνω workshop γίνονται και CUSTOM στον χώρο της εταιρείας 

 

 Τα workshops και οι ημερομηνίες βρίσκονται πιο πάνω σε αυτή τη σελίδα.

 

 

Οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις είναι η κορύφωση της γνώσης για όλους τους επαγγελματίες και βοηθούν σημαντικά τόσο στην αύξηση της παραγωγικότητας των οργανισμών, όσο και στην επαγγελματική καριέρα  των φυσικών προσώπων. Τέτοιες επαγγελματικές πιστοποιήσεις είναι:

 • Project Management από το PMI (CAPM®, PMP®, PgMP®)
 • Agile Project Management (PMI-ACP®)
 • SCRUM framework για ανάπτυξη σύνθετων προϊόντων
 • Business Analysis από το PMI (PMI-PBA®) ή από το ΙΙΒΑ (CBAP, CCBA)
 • Microsoft Project 2010 ή 2013 (Microsoft Project exam 70-178)
 • PRINCE2 Foundation από την AXELOS (PRINCE2 Foundation)
 • PRINCE2 Practitioner από την AXELOS (PRINCE2 Practitioner)
 • IT Operations Management από την AXELOS (ΙTIL)

 ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Πιστοποίηση ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ χρημάτων!!!


 1. Εγγύηση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Εκπαίδευσης σε περίπτωση 3 αποτυχιών στο exam!

 2. Εγγύηση ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗΣ ΤΙΜΗΣ με αξιολόγηση (30% οικονομική αξιολόγηση και 70% τεχνική αξιολόγηση)

 3. ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ του ιδίου Σεμιναρίου/Workshop εντός ενός έτους!

 4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ στην Πιστοποίηση PMP® ή CAPM® - Διαφορετικά Επιστρέφονται τα Χρήματα της ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ!

 5. Δωρεάν Παρακολούθηση του PM-BASICS ή PMP-PREP εάν ο Συμμετέχων το έχει παρακολουθήσει προηγουμένως σε άλλo Φορέα στην Ελλάδα (απαιτείται πιστοποιητικό παρακολούθησης και τιμολόγιο)!

 6. Δωρεάν Επικοινωνία με τον Εισηγητή του Σεμιναρίου/Workshop!

 7. Δυνατότητα παρακολούθησης ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ με WEBEX (τα έξοδα αποστολής του εκπαιδευτικού υλικού βαρύνουν τον συμμετέχοντα)
  (για δοκιμή λειτουργίας του WEBEX στον Η/Υ σας click here...)