Εκπαιδεύσεις σε Βασικές Γνώσεις Project Management

PROJECT MANAGEMENT BASICS WORKSHOP (PM-BASICS) (3 days)

  • Αυτό το workshop διάρκειας 24 ωρών καλύπτει τις βασικές αρχές διοίκησης έργων
  • Βασίζεται στο Project Management Body Of Knowledge (PMBOK® Guide) του Project Management Institute (PMI)
  • Περιγράφει ότι τα έργα πρέπει να γίνουν Initiate, Plan, Execute, Control and Close.
  • More info...

PROJECT MANAGEMENT BASICS και MICROSOFT PROJECT 2013 WORKSHOP (3 days)

  • Αυτό το workshop διάρκειας 24 ωρών καλύπτει τις βασικές αρχές διοίκησης έργων.
  • Βασίζεται στο Project Management Body Of Knowledge (PMBOK® Guide) του Project Management Institute (PMI)
  • Δείχνει την πρακτική χρήση του Microsoft Project 2007/2010/2013/2016.
  • More info...

 


Τα παραπάνω workshops ΔΕΝ οδηγούν σε επαγγελματική πιστοποίηση και προγραμματίζονται σαν ανοικτά σεμινάρια (ημερομηνίες εδώ) ή μπορούν να γίνουν custom στον χώρο της εταιρείας.

Το 2003 η ITEC-CONSULTING ήταν η 1η Ελληνική εταιρεία
που 
πιστοποιήθηκε ως εκπαιδευτικό κέντρο του PMI στην Ελλάδα (PMI REP).