Τι κάνουμε στην 12PM Consulting"The difference between success and failure is the difference between doing something nearly right and doing the thing exactly right"!   EDWARD SIMMONS

"Simple is Harder than Complex. You have to work hard to get your thinking clean to make it simple" STEVE JOBS

"The BEST Engineering is the SIMPLEST Engineering" THEOFANIS GIOTIS

Το Project Management γενικά καλύπτει τα κάτωθι:

 • ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΡΓΩΝ:
  • Επιλογή Διεργασιών Διοίκησης του Project (Project Management Processes)
  • Επιλογή Κύκλου ζωής και Οργάνωσης του Project (Project Life Cycle and Organization)
  • Διοίκηση Ολοκλήρωσης του project (Project Integration Management)
  • Διοίκηση Φυσικού Αντικειμένου του project (Project Scope Management) με εύρεση Stakeholders και συλλογή λειτουργικών απαιτήσεων και προδιαγραφών
  • Διοίκηση Χρονοδιαγράμματος Project (Project Time Management)
  • Διοίκηση Κόστους του project (Project Cost Management)
  • Διοίκηση Ποιότητας του project (Project Quality Management)
  • Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων του project (Project Human Resource Management)
  • Διοίκηση Επικοινωνιών του project (Project Communications Management)
  • Διοίκηση Κινδύνων του project (Project Risk Management)
  • Διοίκηση Προμηθειών του project (Project Procurement Management)
 • ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ:
  • Διοίκηση Ασφάλειας του project (Project Safety Management)
  • Διοίκηση Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων του project (Project Environmental Management)
  • Οικονομική Διοίκηση του project (Project Financial Management)
  • Διοίκηση Απαιτήσεων του project (Project Claim Management)

Η 12PM CONSULTING (12pm.biz) έχει σκοπό να αναγνωρίζεται στην Ελλάδα ως ο ηγέτης στην παροχή υπηρεσιών σε θέματα Project, Program και Portfolio Management με την χρήση βέλτιστων πρακτικών Διοίκησης Έργων.

Η 12PM CONSULTING (12pm.biz) συνεργαζόμενη με τους κορυφαίους ανθρώπους παγκοσμίως σε θέματα Διοίκησης Έργων, δραστηριοποιείται κυρίως στα κάτωθι:

 • Διάδοση και διάχυση της επιστήμης της Διοίκησης Έργων (Project Management) στην Ελλάδα
 • Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών σε θέματα Διοίκησης Έργων με workshops, εκπαιδεύσεις και coaching
 • Προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις του Project Management Institute:
  • Project Management Professional (PMP®)
  • Certified Associate in Project Management (CAPM®)
  • Program Management Professional (PgMP®) κλπ
 • Προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις άλλων φορέων Διοίκησης Έργων:
  •  PRINCE2, IPMA, IT Project+ κλπ
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους οργανισμούς ανάλογα με την πολυπλοκότητα των Έργων που καλούνται αυτοί οι οργανισμοί να φέρουν σε πέρας
 • Παροχή υπηρεσιών Outsourcing σε θέματα Διοίκησης Έργων
 • Υλοποίηση Γραφείων Διοίκησης Έργων (Project Management Offices - PMO)
 • Υλοποίηση Έργων Πληροφορικής
 • Υλοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης Έργων (Project Management Information Systems - PMIS)

Η επιτυχία της 12PM CONSULTING (12pm.biz) ταυτίζεται πάντοτε με την επιτυχία των πελατών της και οι βασικοί άξονες αναφοράς πάνω στους οποίους κινείται για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της είναι:

 1. Human Development Services (Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού):
  1. η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Διοίκησης Έργων και Προγραμμάτων (Project/Program/Portfolio Management) γίνεται με ειδικά workshops ή εκπαιδεύσεις που γίνονται, είτε για λογαριασμό συγκεκριμένου πελάτη, είτε σε προκαθορισμένες ημερομηνίες με την συμμετοχή στελεχών από διαφορετικούς οργανισμούς
 2. Consulting Services (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες):
  1. η παροχή υπηρεσιών με βάση την πολυπλοκότητα του εκάστοτε Project του πελάτη που έχουν να κάνουν με την:
   1. αξιολόγηση, επιλογή, οργάνωση, βελτίωση και παρακολούθηση των Project του πελάτη (Select, Initiate, Plan, Execute, Control and Cloce)
 3. Outsourcing Services Διαχείρισης Έργων
  1. παρακολούθηση Internal ή External Projects (Εσωτερικά ή Εξωτερικά Έργα)
  2. δημιουργία FORMAL ή INFORMAL Project Management Office (PMO) (Γραφείου Διοίκησης Έργων).
  3. Αξιολόγηση και επιλογή χαρτοφυλακίου έργων (portfolio management)