Θεματολογία Βασικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (TTT)

Θεματολογία Βασικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (Train The Trainer - TTT)

Module 1

  • Αρχές επικοινωνίας στην εκπαίδευση
  • Αρχές ψυχολογίας μάθησης
  • Αρχές εκπαίδευσης εργαζομένων

Module 2

  • Μεθοδολογία ISD (Instructional System Development)
  • Ανάλυση απαιτήσεων συστήματος (τι είναι, πώς εφαρμόζεται, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων)

Module 3

  • Προσδιορισμός απαιτήσεων μόρφωσης- εκπαίδευσης (τι είναι, πώς εφαρμόζεται, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων)
  • Ανάπτυξη αντικειμενικών σκοπών εκπαίδευσης (τι είναι, πώς εφαρμόζεται, παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων)

Module 4

  • Σχεδίαση, ανάπτυξη και διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης   (πλάνο ύλης, σχέδιο μαθήματος, υλικό εκπαίδευσης)

Module 5

  • Διεξαγωγή και uleαξιολόγηση της εκπαίδευσης (συστήματα μέτρησης αποτελεσματικότητας)

Module 6

  • Ατομικές παρουσιάσεις εκπαιδευόμενων και διεξαγωγή γραπτού τεστ για την απόκτηση της πιστοποίησης εκπαιδευτή IBSTPI (www.ibstpi.org)

Case Study

Μετά το τέλος της εκπαίδευσης, στον κάθε συμμετέχοντα θα παραδοθεί ένα case study το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί εντός 15 ημέρων και να επιστραφεί σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να κριθεί η τελική πιστοποίηση.
Συμπληρώστε τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ σας στην επόμενη φόρμα [12PM.2024]:Όνομα--> *
Επώνυμο-->
Διεύθυνση--> *
Τηλέφωνο επικοινωνίας--> *
Fax--> 
E-mail--> *
Τα σχόλια σας--> 


Τα πεδία με τον αστερίσκο ( * ) είναι υποχρεωτικά!!!
Για να ολοκληρώσετε την Φόρμα Επικοινωνίας πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα.