AGILE Project Management και πιστοποίηση κατά PMI-ACP

Agile ή Waterfall Project Management;

Το παραδοσιακό Project Management βασίζεται κυρίως στην waterfall προσέγγιση (μοντέλο καταρράκτη) ή σε αυτό που ονομάζουμε predictive project management.  Γνωρίζοντας όλες τις απαιτήσεις του project καθώς και τα product requirements, προγραμματίζουμε πολύ νωρίς στην αρχή και μετά εκτελούμε το πλάνο μας κάνοντας τις απαραίτητες διορθώσεις στο monitor and control.

Στην απέναντι πλευρά έχουμε έργα που ξεκινούν με άγνωστο φυσικό αντικείμενο (unknown scope) - χωρίς ουσιαστικά να γνωρίζουμε το τελικό προϊόν του project. Για παράδειγμα new product development ή ερευνητικά projects. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σχεδόν αδύνατον να κάνεις πλάνο γιατί διαφορετικά είναι να προγραμματίζεις το άγνωστο (planning the unknown). Εδώ έχει λόγο το Agile Project Management.

Το Agile Project Management είναι μια ευέλικτη επαναληπτική μέθοδος (iterative method) για να καθορίσουμε τα product requirements με εξαιρετικά ευέλικτο και διαδραστικό τρόπο. Ουσιαστικά βασίζεται σε μια παλιά πασίγνωστη τακτική: «Πως τρως έναν Ελέφαντα; Μια μπουκιά τη φορά!». Πολλοί ονομάζουν την Agile προσέγγιση ως Adaptive Project Management.

Παραδοσιακή ή Ευέλικτη Προσέγγιση στα Projects;

Κάποια άλλοι πιστεύουν ότι το Agile είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένο με τα software projects. Πιθανώς γιατί το Agile Manifesto που δημοσιεύτηκε το 2001 από 17 άτομα είχε να κάνει αποκλειστικά με software development. Όμως το Agile Project Management ΔΕΝ είναι μόνο για software projects. Είναι για κάθε τύπο από project όπου το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι άγνωστο.

Συνήθως στο κλασικό project management:
•    Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι γνωστό
•    Υπάρχει ημερομηνία έναρξης και λήξης και
•    Το Budget του έργου εγκρίνεται εξ’ αρχής

Όταν μιλάμε όμως για new product development:
•    Το φυσικό αντικείμενο εντοπίζεται σταδιακά και υπάρχει λίστα προτεραιοτήτων
•    Υπάρχουν πολλαπλές εκδόσεις του προϊόντος (releases)
•    Το Budget εγκρίνεται σταδιακά


Πολλοί επίσης θεωρούν ότι το Agile είναι συνώνυμο του Scrum. Άλλοι ότι είναι συνώνυμο του Lean. Agile προσεγγίσεις υπάρχουν πολλές: Scrum, AUP, TDD, DSDM, Kanban, EssUP, OpenUP, Pragmatic Programming, Adaptive Software Development, FDD, Agile Modeling, eXtreme Programming, Crystal, Lean, κλπ.

Γενικά όλες οι Agile προσεγγίσεις χωρίζουν το έργο σε μικρούς κύκλους μιας, δύο ή τεσσάρων εβδομάδων. Μέσα σε αυτούς τους μικρούς κύκλους η ομάδα υλοποιεί και παραδίδει σταδιακά τα χαρακτηριστικά του προϊόντος του έργου. Εκτός από την ομάδα (team) που δουλεύει 100% πάνω στο project (απαγορεύεται το multi-tasking), υπάρχει ο product owner ρόλος που είναι υπεύθυνος για το business value του project και o ScrumMaster ρόλος που εξασφαλίζει ότι η ομάδα είναι αποδοτική και παραγωγική.

Γενικά το Agile Project Management βασίζεται στην δημιουργία cross functional teams που εργάζονται full time πάνω στο έργο είναι empowered για την λήψη αποφάσεων. Γενικά οι ομάδες είναι πλήρως διάφανες και η εμπιστοσύνη είναι κυρίαρχο στοιχείο στα Agile teams.

Ποια προσέγγιση είναι καλύτερη; Δεν υπάρχει καλή και καλή προσέγγιση. Τα πάντα εξαρτώνται από την φύση του project. Όταν τα πάντα είναι προβλέψιμα, τότε η παραδοσιακή μέθοδος (waterfall) είναι η συνιστώμενη. Εάν γίνεται new product development και τα «πάντα ρει», τότε  ευέλικτη επαναληπτική μέθοδος (Agile) είναι η προτεινόμενη.

Επίσης πολλοί πιστεύουν ότι ο οδηγός PMBOK® που εκδίδεται από το PMI και είναι ANSI Standard δεν μπορεί να βοηθήσει σε Agile προσεγγίσεις. Και αυτό είναι λάθος. Ο οδηγός PMBOK® είναι ένα framework το οποίο χρησιμοποιείται “most of the times” στα “most of the projects”.

Επίσης δεν είναι τυχαίο ότι το Project Management Institute (PMI®) ξεκίνησε σε πιλοτική μορφή την επαγγελματική πιστοποίηση PMI-ACP® (Agile Certified Professional). Με αυτή την κίνηση εκτιμάτε ότι πολλές παρανοήσεις που υπήρχαν σχετικά με το τι είναι και το τι δεν είναι Agile, θα εξαλειφθούν.

Σε ποιούς απευθύνεται το Agile Project Management;

Οι Project Managers που έχουν γνώση σε παραδοσιακές όσο και Agile προσεγγίσεις σχετικά με το Project Management, έχουν ένα περιζήτητο σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Γιατί; Επειδή οι εταιρείες αναζητούν ανθρώπους που κατανοούν τη μεγάλη εικόνα και μπορούν να ταιριάξουν τα processes στις ανάγκες των έργων και όχι το αντίθετο.

Αυτό το workshop βασίζεται στην πραγματικά μοντέλα για την κατανόηση του agile project management.  Επίσης θα αναφερθούν προσεγγίσεις οργανισμών που έχουν υλοποιήσει επιτυχημένα τεχνικές Lean-Agile και θα προετοιμαστείτε και για την πιστοποίηση PMI-ACPSM® (PMI - Agile Certified Practitioner). Επίσης:

 • Θα καταλάβετε την μεγάλη εικόνα: Παραδοσιακές, waterfall, agile, ευέλικτες και υβριδικές προσεγγίσεις για χωρισμό των έργων σε φάσεις (phases).
 • Θα μάθετε πως το agile project management χρησιμοποιείται σε πληθώρα έργων και προγραμμάτων (projects and programs) σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας όπως:
  • Development
  • Services
  • Marketing
  • Sales
  • Operations
  • Deployment
  • Και άλλους τομείς
 • Θα μάθετε για το agile project management και θα καταλάβετε γιατί οι εταιρείες το υιοθετούν.
 • Θα εξερευνήσετε το agile στο πλαίσιο του project, program και portfolio.
 • Θα μυηθείτε σε υλοποιήσεις agile project management και θα δείτε πότε έχει έννοια η χρήση του Agile και πότε δεν έχει έννοια η χρήση του.
 • Θα μάθετε να εξισορροπείτε μεταξύ των short-term δεσμεύσεων και των long-term προσδοκιών των επιχειρήσεων.
 • Θα δείτε πραγματικές υβριδικές προσεγγίσεις.
 • Θα μάθετε που να κάνετε re-position τον εαυτό σας σαν ένας «agile project management professional».
 • Θα καθορίσετε πως θα κλιμακώσετε το agile στα επίπεδα του program και portfolio.

Ερωτήσεις της μορφής

 • Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός Project Manager;
 • Ταιριάζει το Agile Project Management στην εταιρεία μου;
 • Μήπως το Agile είναι εισιτήριο για την προσωπική μου καριέρα σας;
 • Μήπως μετά το PMP® πρέπει να κοιτάξω και κάτι επιπλέον;

απαντώνται κατά την διάρκεια αυτής της τριήμερης εκπαίδευσης.

Αυτό το 3ήμερο workshop θα σας μυήσει στα μυστικά του Lean-Agile Project Management. Θα μάθετε πώς το Lean-Agile θα μπορούσε να μετατρέψει τις ομάδες σας, τον οργανισμό σας, και την καριέρα σας. Επίσης θα κερδίσετε 24 PDUs από αυτή την εκπαίδευση. Θα ξεκινήσουμε με την εκμάθηση SCRUM και DSDM και μετά θα πάμε στην μεγάλη εικόνα και σε πραγματικές εφαρμογές. Επίσης θα μάθετε πως το PMP® και το PMBOK® Guide σχετίζεται με τις τεχνικές Agile.

Στοιχεία σχετικά με το κόστος της εκπαίδευσης υπάρχουν εδώ...

Πιστοποίηση PMI-ACP® από το Project Management Institute

 

Το έτος 2010 το PMI ξεκίνησε να ασχολείται με το Agile δημιουργώντας μια επιτροπή για την διερεύνηση του κατά πόσο θα υπήρχε ανταπόκριση σε πιθανή πιστοποίηση κατά Agile από το PMI. Έτσι μέσα του 2011, το PMI είχε δημιουργήσει μια νέα επαγγελματική πιστοποίηση, την PMI-ACP.

Τα προαπαιτούμενα της πιστοποίησης PMI-ACP είναι:

 • 2.000 ώρες εμπειρίας σε project management τα τελευταία 5 έτη (αυτή η απαίτηση δεν ισχύει για τους PMPs)
 • 1.500 ώρες εμπειρίας σε agile project management τα τελευταία 2 έτη
 • 21 ώρες εκπαίδευσης σε agile project management (καλύπτονται από το παρόν τριήμερο σεμινάριο)

Εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου

Η εταιρεία RMC Project είναι κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην παραγωγή υλικού για πιστοποιήσεις Project Management. Το υλικό που χρησιμοποιείται παγκοσμίως από όσους θέλουν να πιστοποιηθούν κατά PMP είναι το διάσημο πλέον PMP Exam Prep.

Έτσι το 2011 η RMC Project συνεργάστηκε τον Mike Griffiths PMI-ACP, PMP, CSM, που ήταν και μέλος της επιτροπής του PMI για την πιστοποίηση του Agile. Ο Mike Griffiths έχει δημιουργήσει ένα κορυφαίο υλικό για την πιστοποίηση PMI-ACP.

Αυτό το υλικό θα είναι όμως διαθέσιμο για χρήση από όλους τους συνεργάτες της RMC Project παγκοσμίως στο τέλος του Απριλίου 2012 (στην Ελλάδα ο αποκλειστικός συνεργάτης της RMC Project είναι η 12PM Consulting).

Επίσης δίδεται το βιβλίο του Jim Highsmith με τίτλο:

 • Agile Project Management: Creating Innovative Products, 2nd Edition”. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Jim Highsmith είναι ένας από τους 17 συγγραφείς του AGILE MANIFESTO!!!

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Το παρόν course διδάσκεται από τον Θεοφάνη Γιώτη (Theofanis.Giotis@12pm.eu) MSc, Ph.D. C., PMP, PMI-ACP, CSP, CST που κατέχει δεκάδες επαγγελματικές πιστοποιήσεις. ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ.. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 ημέρες, 24 ώρες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Chapter 1: Introduction - Why the PMI-ACP® Certification Is Important

 • Why the PMI-ACPSM Certification Is Important
 • About the PMI-ACP® Exam
 • Qualifying to Take the Exam
 • Exam Content
 • How to Prepare for the PMI-ACP® Exam

Chapter 2: Agile Project Management Framework

 • Why agile methods have value
 •  An overview of the common agile methods
  •  Scrum
  •  Extreme Programming (XP)
  •  Feature-Driven Development (FDD)
  •  Dynamic Systems Development Method (DSDM)
  •  Crystal
  •  Lean software development
  •  Kanban development
 • • The Agile Manifesto
  •  Agile values
  •  Agile principles
 •  The Declaration of Interdependence (DOI)
 •  Situationally specific processes
 •  Method tailoring
 •  An overview of the agile process

Chapter 3: Value-Driven Delivery

 • What Is Value-Driven Delivery?
 • Risks as Anti-Value
 • Eat Your Dessert First—Early Value Delivery
 • Assessing value
  •  Return on investment (ROI)
  •  Net present value (NPV)
  •  Internal rate of return (IRR)
 • Planning value
  •  Chartering
  •  Value stream mapping
  •  Customer-valued prioritization
  •  Relative prioritization/ranking
  •  Product roadmap
  •  Risk adjusted backlog
 • Delivering value
  •  Task/Kanban boards
  •  WIP limits
 • Confirming value
  •  Customer-valued prioritization
 • Tracking and reporting value
  •  Earned value management for agile projects
  •  Cumulative flow diagrams (CFDs)
  •  Risk burndown graphs
  •  Task/Kanban boards 

Chapter 4: Stakeholder Engagement

 • Aligning stakeholders’ understanding
  •  Wireframes
  •  Personas
  •  User stories/backlogs
  •  Story maps
 • Communicating with stakeholders
  •  Information radiators
  •  Burn down/up charts
  •  Velocity
  •  Agile modeling
 • Using critical soft skills
  •  Negotiation
  •  Conflict resolution
 • Leading effectively
  •  Servant leadership 

Chapter 5: Boosting Team Performance Practices

 • Understanding team performance
  •  Adaptive leadership
  •  Emotional intelligence
 • Team practices
  •  Daily stand-ups
  •  Co-located teams
  •  Team space
  •  Agile tooling 

Chapter 6: Adaptive Planning

 • Planning concepts
  •  Timeboxing
  •  Progressive elaboration
  •  Process tailoring
  •  Minimally marketable feature (MMF)
 • Progressive elaboration Estimation
  •  Wideband Delphi and planning poker
  •  Affinity estimating
  •  Relative sizing/story points
  •  Ideal time
 • Agile plans
  •  Iteration and release planning 

Chapter 7: Problem Detection and Resolution

 • Identifying problems
  •  Cycle time
  •  Escaped defects
 • Resolving problems
  •  Continuous integration
  •  Risk-based spike
  •  Frequent verification and validation
  •  Test-driven development/ test-first development
  •  Acceptance test-driven development 

Chapter 8: Continuous Improvement

 • Continuous improvement practices
  •  Retrospectives
  •  Process tailoring 
 τηλ. 210-61.000.61
Συμπληρώστε τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ σας στην επόμενη φόρμα [12PM.2024]:Όνομα--> *
Επώνυμο-->
Διεύθυνση--> *
Τηλέφωνο επικοινωνίας--> *
Fax--> 
E-mail--> *
Τα σχόλια σας--> 


Τα πεδία με τον αστερίσκο ( * ) είναι υποχρεωτικά!!!
Για να ολοκληρώσετε την Φόρμα Επικοινωνίας πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό που βλέπετε στην εικόνα.