Θέσεις εργασίας στην 12PM"Η γνώση είναι δύο ειδών: είτε ξέρουμε το αντικείμενο, είτε ξέρουμε το πού να βρούμε πληροφορίες γι' αυτό"!   SAMUEL JOHNSON


Στην 12PM CONSULTING (12pm.biz) αναζητούμε πάντοτε ηγέτες και ειδικούς σε θέματα Project, Program and Portfolio Management. Οι υποψήφιοι συνεργάτες θα πρέπει να πληρούν το μέρος ή το σύνολο των κάτωθι:

 • πανεπιστημιακό πτυχίο κατά προτίμηση σε θέματα που άπτονται του Management (υποχρεωτικό)
 • πιστοποίηση σε διεθνώς αποδεκτό πρότυπο Διοίκησης Έργων:
  • PMP®
  • PgMP®
  • PRINCE2
  • IPMA
  • APM, κλπ
 • εμπειρία σε θέματα Διοίκησης Έργων
 • εμπειρία σε υλοποιήσεις PMO και/ή PMIS
 • σχετική αρθρογραφία
 • ομιλίες σε συνέδρια
 • συμμετοχή σε επαγγελματικές οργανώσεις Διοίκησης Έργων (PMI, APM, IPMA, CMAA, κλπ)

Αποστείλατε το βιογραφικό σας στο: jobs@12pm.biz