Σημεία αξιολόγησης του προγράμματος PMP Exam Preparation • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 1. Η εμπειρία της εταιρείας για περίπου 30 χρόνια
 2. Η εταιρεία έχει υλοποιήσει πάνω από 500 workshops σε Project Management από το 1995 και μετά
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
 1. Η εμπειρία του εισηγητή (30 έτη εμπειρίας) που έχει εκπαιδεύσει 10.000+ επαγγελματίες και έχει πιστοποιήσει πάνω από το 50% των PMPs στην Ελλάδα
 2. Η συμμετοχική διδασκαλία του project management με χρήση ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ CASE STUDY (το μοναδικό πρόγραμμα στην Ελλάδα και από τα λίγα παγκοσμίως)
 3. Η συνεχής κατεύθυνση και υποστήριξη των συμμετεχόντων μέχρι την τελική πιστοποίηση (προαιτημασία και υποβολή της αίτησης PMP, συνεχές coaching)
 4. Η συμετοχή του στην δημιουργία άνω των 10 διεθνών προτύπων PROJECT, PROGRAM και PORTFOLIO Management (PMI, ANSI, ISO, ELOT)
 5. Η συμμετοχή του σε 70+ διεθνή συνέδρια PROJECT, PROGRAM και PORTFOLIO Management
 6. Η συμμετοχή του ως ομιλητής σε 30+ διεθνή συνέδρια PROJECT, PROGRAM και PORTFOLIO Management
 7. Η συμμετοχή του ως συγγραφέα στην έκδοση 5 βιβλίων
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
 1. Η χρήση του ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προετοιμασίας για το PMP παγκοσμίως (PMP Exam Prep της RITA MULCAHY, RMC Project)
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 1. Η δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ επαναπαρακολούθησης εντός ενός έτους
 2. Η ευέλικτη υλοποίηση του προγράμματος (απογεύματα, Σάββατα και Κυριακές)
 3. Η δυνατότητα παρακολούθησης εξ' αποστάσεως (synchronous e-learning με WEBEX)
 4. Η μοναδική αίθουσα εκπαίδευσης 19 ατόμων που περιλαμβάνει και βιβλιοθήκη με 1.000+ βιβλία σχετικά με Project, Program και Portfolio Management
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ PMP
 1. Η εγγύηση πιστοποίησης 100% ή επιστροφή του 100% του κόστους της εκπαίδευσης
 2. Χιλιάδες ερωτήσεις προετοιμασίας για το PMP Exam
 3. H βοήθεια για την υποβολή και το review του PMP APPLICATION στο PMI για τη συμμετοχή στις εξετάσεις